Projecten

Dupam houdt zich bezig met de volgende typen projecten en adviezen:

Warmtetransitie

Dupam houdt zich bezig met de verduurzaming van de bebouwde omgeving. Dit kan gaan om het ontwikkelen van warmtevisies, het begeleiden van wijkprocessen en het verduurzamen van bedrijven.

Energietransitie

….

Circulaire economie

..