Projecten

Ik heb aan vele projecten gewerkt binnen het thema duurzaamheid. Hieronder zijn een aantal voorbeelden te lezen die kenmerkend zijn voor het werk waar ik me graag mee bezig houdt.


Les Elektrisch

Het project Les Elektrisch houdt zich bezig met het stimuleren van elektrische autorijlessen. Ooit is dit idee ontstaan vanuit de gedachte dat we onze rijlessen nog uitvoeren op de auto’s uit het verleden, terwijl de toekomst anders is. In het project Les Elektrisch wordt dit onder andere gedaan door het informeren van rijscholen en aspirant bestuurders. Ik houd me vooral bezig met de lobby rondom de afschaffing van code 78 in samenwerking met Maarten van Biezen. Mischa zet zich in voor de communicatie en inzet van elektrische testlesauto’s in samenwerking met Flip Oude Weernink (projectleider). Voor meer informatie zie https://www.leselektrisch.nl/


Warmtenet Zevenaar

Voor Gemeente Zevenaar voeren we een haalbaarheidsstudie uit naar de aanleg van een warmtenet. De focus ligt op stad Zevenaar (10.000 woningen), maar ook de omliggende dorpen zijn relevant voor de gemeente. Er wordt overlegd met vele stakeholders, waaronder Vattenfall en AVR-afvalverwerking. De technische aspecten worden onderzocht maar ook de financiële haalbaarheid is een belangrijk onderdeel van het takenpakket. Mede door de nieuwe Wet Collectieve Warmte wordt de gemeente ook aangezet om na te denken over haar positie in warmtenetten. Mischa en Marco helpen de gemeente Zevenaar daarmee, dit in samenwerking met PAMEC in de persoon van Harm Eetgerink.


Laadconsulent provincie Gelderland/thematrekker Logistieke laadinfra

Voor Provincies Gelderland en Overijssel (GORAL) ben ik laadconsulent voor de regio Arnhem Nijmegen. Hierin ondersteun ik de gemeenten in die regio met kennis en kunde op het gebied van laadpalen, zodat de gemeenten kunnen zorgen voor voldoende laadpalen.

Daarnaast ben ik thematrekker voor logistieke laadinfra. Hiervoor heb ik het plan van aanpak opgesteld. De uitvoering gebeurt nu in een team binnen de GORAL waar ik de samenwerking en integratie verzorg. Uit de aanpak zijn nu diverse projecten in uitvoering, o.a. plankaarten op bedrijventerreinen en een uitvoeringsaanpak op bedrijventerreinen. Maar doen we ook allerlei voorstellen voor onderzoeken in de landelijke werkgroep Logistiek van de NAL en werken we nauw samen met Logistiek Laden (LoLa) voor de grotere laadpleinen.


Programma regisseur duurzame mobiliteit

Voor het Gelders Energie Akkoord (GEA) heb ik meerdere jaren gewerkt aan het versnellen van duurzame mobiliteit. Dit aan de hand van strategische discussies met het maatschappelijk veld, ondernemers, onderwijs en overheden. Hieruit kwam onder andere hele praktische projecten naar voren zoals bijvoorbeeld de gele slimme bandenpompen die nu in het straatbeeld op drukke parkeerplaatsen staan. Maar ook onderzoeken naar hoe deelmobiliteit te versterken, of hoe het vrachtvervoer over de weg te verduurzamen.